Intellectual
property
protection

SINCE  1994 
 LAT | RUS | ENG


Our Publications

 1. Как защитить идею? Что такое промышленный образец и для чего он необходим. / How to protect the idea? What is industrial design and what is it for? (AD Архитектура и Дизайн Балтии, январь-февраль, 2008) author M.Boicova 
 2. Preču zīme vai dizainparaugs - kuru ceļu iet? / Trademark or industrial design - which way to go? (Saldo//Dienas Bizness, novembris, 2007) authors M.Boicova, E.Nozhenko
 3. Darbinieks - izgudrotājs, bet vai tiesību īpašnieks? / Employee - inventor, though whether the owner of the rights? (Saldo//Dienas Bizness, novembris, 2006) author M.Boicova 
 4. Kā un kāpēc jānovērtē intelektuālais īpašums/ How and what for evaluate intellectual property (Direktors// Nr. 11 (20), November, 2006) author S. Макееvа  
 5. Как и для чего оценивать интеллектуальную собственность/ How and what for evaluate intellectual property (Директор// Nr. 11 (20), November, 2006) author S. Макееvа  
 6. Kas jāzina par licencēm mūzikas izmantošanai publiskās vietās/ What is necessary to know about licences for legal use of music in public (Saldo //Dienas Bizness// Nr. 19 (46) November 2006) author E. Nozhenko
 7. Darbinieks - izgudrotajs, bet vai izgudrojuma tiesību īpašnieks?/ Employee - inventor, bet whether the owner of the invention? (Saldo// Dienas Bizness// Nr. 18 (45), November 2006) author M. Boicova
 8. Plaši pazīstamās preču zīmes /Well-known trademarks/ ( Saldo// Dienas Bizness// Nr. 11 (38), July 2006), author M. Boicova
 9. Izstrādājumu ārējā veidola tiesiskā aizsardzība /The legal protection of the product desig/ ( Saldo// Dienas Bizness// Nr. 10 (37), June 2006), author E. Nozhenko
 10. Нарушение авторских прав: анализ примера / Copyright infringement: example analysis /( Бухгалтер и Экономика // Nr. 6 (30), June 2006) , author M. Boicova
 11. Autortiesību pārkāpums: piemēra analīze / Copyright infringement: example analysis /( Бухгалтер и Экономика // Nr. 6 (30), June 2006) , author M. Boicova
 12. Торговая марка- ваш капитал / Brand is your capital / (Директор // June 2006), author S. Makeeva
 13. Tirdzniecības marka vai ceļš uz panākumiem / Brand or the way to success /(Direktors// June 2006), author S. Makeeva
 14. Preču zīmes reģistrācijas nepieciešamība / The trademark registration necessity/ (Latvijas Tirgotājs // Nr. 5 (192),  May 2006), author M. Boicova
 15. Kā iegūt patentu Latvijā ? /How to obtain a patent in Latvia? / ( Saldo //Dienas Bizness // Nr. 8 (35), May 2006), author E. Nozhenko
 16. Гармонизация латвийского законодательства об интеллектуальной собственности / The Harmonization of Latvian intellectual property legislation/ ( Патенты и лицензии // Nr. 5, May 2006), author S. Makeeva
 17. Торговая марка: от Цицерона до наших дней / The brand: from Cicero till nowadays / (Бизнес класс // May   2006), author S. Makeeva
 18. Как защитить свою интеллектуальную собственность на рынке Евросоюза, или Товарные знаки Европейского Сообщества / How to protect one’s property in the European Market, or the Trademarks of the European Community/ (Референт// Nr. 2 (487), April  2006), author M. Boicova
 19. Kā starptautiski reģistrēt preču zīmi / How to register a trademark internationally/ (Saldo //Dienas Bizness // Nr. 7(34), April 2006), author M. Boicova
 20. Svarīgākais par dizainparaugiem / The most important about industrial designs / (Latvijas Tirgotājs // Nr. 3 (190) March 2006), author J. Nozhenko
 21. Preču zīmes un preču pakalpojumu saraksts /List of goods and services of a trademark/ (Saldo // Dienas Bizness// Nr. March 2006), author M. Boicova
 22. Ieskats autortiesībās /A glance at copyright/ (Saldo //Dienas Bizness // Nr. 19(25), November 2005), author M. Boicova
 23. „Viss” par preču zīmēm /Everything about trademarks/ (Direktors// Nr. 7 (7), October 2005), author S. Makeeva
 24. Все о товарных знаках /Everything about trademarks/ (Директор // Nr. 7 (7), October 2005), author S. Makeeva
 25. Krāsu toņi un salikumi kā preču zīmes /Colours and combinations of colours as trademarks/ (Saldo //Dienas Bizness// Nr. 16 (22), October, 2005), author M. Boicova
 26. Kāpēc Jums ir jāreģistrē preču zīme un kā to izdarīt? /Why should you register a trademark and how and how it should be done?/ (Saldo// Dienas Bizness // Nr. 11(17), June 2005), author M. Boicova
 27. Kas ir know-how? /What is know-how? /(Saldo// Dienas Bizness // Nr. 9(15), May 2005), author M. Boicova21.  Preču zīme un domēna vārds: ka izvairīties no iespējama konflikta /A trademark and a domain name: how to avoid the possible conflict/ (Saldo// Dienas Bizness // Nr. 2 (8), February 2005), authors S. Makeeva, M. Boicova
 28. Обещающий брэнд, или к чему надо быть готовым при вступлении Латвии в ЕС? / The promising brand, or what we are to be ready for after Latvia joining into EU/ (Референт N 381, March 2, 2004), author S. Makeeva
 29. Европейские процедуры защиты интеллектуальной собственности /The European Intellectual Property Protection Procedures / (Юрист// Коммерсант Baltic // Nr. 9 (19) September 8, 2003),  author S. Makeeva
 30. Интеллектуальная собственность - неотъемлемый атрибут бизнеса /Intellectual  property as a business must / (Латвияс экономистс Nr. 10, 2002), author S. Makeeva
 31. Интеллектуальная собственность -важно ли это для бизнеса? / Intellectual Property: Is It Important for Business? /( Юрист// Коммерсант Baltic // Nr. 8, October 7, 2002), author S. Makeeva
 32. Интеллектуальная собственность –неотъемлемая часть бизнеса / Intellectual  property as an inherent part of business / (Бизнес-Шанс N 37, September 17, 2002), author S. Makeeva
 33. Оценка интеллектуальной собственности: как и для чего оценивать товарный знак? /Intellectual Property Evaluation: what for and how a trademark should be evaluated?/ (Юрист//Коммерсант Baltic// Nr. 5, July 1, 2002), author S. Makeeva
 34. Проблемы оценки интеллектуальной собственности: как и для чего оценивать товарный знак? /The problems of the intellectual property evaluation: how and for what purposes should a trademark be evaluated?/ ( Бизнес-Шанс N 19, May 14, 2002), author S. Makeeva
 35. Проблемы фирм-двойников в Регистре предприятий: коммерческий регистр покинут те, кто не зарегистрировал свой товарный знак  /Firms-doubles will meet the problems in Enterprise Register: Unregistered trademarks are to leave the Commercial Register/ (Юрист// Коммерсант Baltic// Nr. 13 (127), April 2, 2002), author S. Makeeva
 36. Фирмы-двойники в Регистре предприятий: выживает тот, кто зарегистрировал товарный знак / Firms-doubles in the Enterprise Register: only registered trademarks will survive/ (Бизнес-Шанс Nr. 10, March 12, 2002),  author S. Makeeva
 37. Не прячьте идею под замок  /Do not lock up your ideas!/ (Бизнес-Шанс Nr. 5, February 5, 2002), author S. Makeeva
 38. Домены и товарные знаки: конфликт или мирное сосуществование? /Domains and trademarks: peace or war?/ (Бизнес-Шанс Nr. 48, December 4, 2001), author S. Makeeva
 39. Франчайзинг: путь к успешному бизнесу /Franchising: the way to successful business/ (Бизнес-Шанс Nr. 43, October 30, 2001), author S. Makeeva
 40. Чтоб не пострадал Ваш бизнес /Do not allow your business to be spoiled/ ( Бизнес-Шанс N 38, September 25, 2001), author S. Makeeva
 41. Вас узнают по товарному знаку /You are recognized by your trademark/ (Бизнес-Шанс Nr. 38, September 25, 2001), author S. Makeeva
 42. Оценка интеллектуальной собственности  /Intellectual Property Evaluation/ (Коммерсант Baltic, Nr. 6 (70), February 12, 2001), author S. Makeeva
© Intelektuālā īpašuma juridiskā firma LATISS, 2006