Notice: Undefined property: Runtime::$language in /home/latisse/public_html/runtime.inc on line 35
LATISS :: Mūsu komanda
Intellectual
property
protection

KOPŠ  1994 
 LAT | RUS | ENG


Mūsu komanda


Mrs. Svetlana Makeeva

Svetlana Makejeva

Direktore, Latvijas un Eiropas patenpilnvarotā 

Kompānijas dibinātāja  un vadošā partnere. Ir pabeigusi Rīgas Tehniskas Universitātes  Automātikas un skaitļošanas Tehnikas fakultāti (1984), Rīgas Patentu Institūtu (1987), Baltijas Krievu Institūta juridisko fakultāti (2003), Maskavas Ekonomikas un Statistikas universitātes juridisko fakultāti (2004). Juriste. Latvijas Republikas Patentu, Preču zīmju un Rūpnieciskā dizaina pilnvarotā  (reģistrācijas Nr. 24), Eiropas Patentu un preču zīmju pilnvarotā. Profesionālajā darbības sfērā ietilpst klientu patentu un preču zīmju aizstāvēšana tiesas instancēs, kā arī vispārēja kompānijas vadīšanu. Intelektuāla īpašuma aizsardzības izglītības programmu, īpaši organizētu Eiropas Patentu Valdē, dalībniece. Svetlana regulāri publicē rakstus Baltijas masu medijos. Viņa ir referente intelektuāla īpašuma aizsardzībai veltītajās starptautiskajās Konferencēs ar īpašu uzmanību tiesību izsmelšanas un paralēlo preču importu problēmām. Latvijas Patentpilnvarotu Asociācijas biedrs (LPA), Intelektuāla īpašuma novērtēšanas Latvijas Komercreģistra neatkarīga eksperte, Latvijas Neatkarīgo Ekspertu asociācijas biedrs,  Starptautiskas Intelektuālā īpašuma aizsardzības asociācijas biedrs (AIPPI), Starptautiskas Licencēšanas sabiedrības biedrs (LESI), Eiropas Rūpnieciskā īpašuma sabiedrības (FICPI) biedrs, Rūpnieciskā īpašuma pilnvarotu starptautiskas federācijas biedrs (UNION).

Valodas: krievu, angļu, latviešu.  

Intereses: džeza vokāls, sports, vēsturiskā  literatūra.  


   


   


Ms. Maria Makeeva

Marija Makejeva 

Jurista palīgs

Marija ir Latvijas Universitātes Juridiskas fakultātes studente. Viņas profesionālajā jomā ietilpst preču zīmju reģistrācijas pieteikumu sagatavošana un iesniegšana, kā arī preču zīmju meklējumu īstenošana.Starptautiskas Intelektuālā īpašuma aizsardzības asociācijas biedrs (AIPPI).  

Valodas:  krievu, latviešu, angļu, vācu

Intereses: svešvalodu apguve, ceļošana, fotogrāfēšana   


 

Specialisti-konsultanti


Mr. Vladimir Romanenko

Vladimirs Romanenko

Finansu analīzes un nemateriālu aktīvu novērtēšanas joma.

Latvijas Universitātes Fizikas un Matemātikas fakultātes absolvents. Vladimiram ir liela pieredze ekonomisku un finansu jautājumos. Profesionālajā joma ietver intelektuāla īpašuma novērtēšanas jautājumus. 

Valodas: krievu, latviešu, angļu

Intereses: mūzika, fotogrāfēšana, datorprogrammēšanaMr. Victor Makeev

Viktors Makejevs

Menedžmenta un marketinga joma Elektronikas un elektriskās apgādāšanas joma.

Rīgas Tehniskās Universitātes Automātiskas Elektrosakaru  fakultātes absolvents.  Liela pieredze Zinātnes un Tehnoloģijas nodaļas vadīšanā elektronikas un aizsargindustrijas jomā. Papildus studē vadības zinības un marketingu.    

Valodas: krievu, latviešu, angļu

Intereses: literatūra, antīku grāmatu kolekcionēšana, autora mūzikaMrs. Ilona Ionina

Ilona  Jonina

Medicīnas un biotehnoloģijas joma.


Pabeidza Krievijas Valsts  Medicīniskas Universitātes Medicīniskas Bioloģijas fakultāti ar  Medicīnas biofizikas specializāciju (1992). No 1992-1996 apguva tālākizglītību. Ieguvusi Doktora grādu ar specializāciju „Histoloģija, citoloģija un embrioloģija”. Doktora darba tēma ir „ Hidra Peptīda Morfogēna  kardinālo(sirds līdzekļu) efektu  citoloģiskā un citoķimiskā analīze”.

Valodas: krievu, latviešu,  angļu

Intereses: slēpošana, mūzika, literatūra

© Intelektuālā īpašuma juridiskā firma LATISS, 2006