Notice: Undefined property: Runtime::$language in /home/latisse/public_html/runtime.inc on line 35
LATISS :: Profils un pakalpojumi
Intellectual
property
protection

KOPŠ  1994 
 LAT | RUS | ENG


Profils un pakalpojumi

 • Patentu pieteikumu sagatavošana un iesniegšana pēc nacionālās, Eiropas un starptautiskās (PCT) sistēmas, kā arī pieteikumu juridiskā pavadība
 • Preču zīmju un pakalpojumu zīmju reģistrācijas pieteikumu sagatavošana un iesniegšana pēc nacionālas, Kopienas (CTM) un starptautiskās sistēmas (Madrīdes Nolīgums un/vai Madrīdes Nolīguma Protokols), kā arī pieteikumu juridiskā pavadība
 • Dizainparaugu reģistrācijas pieteikumu sagatavošana un iesniegšana pēc nacionālas, Kopienas (RCD) un starptautiskās sistēmas (Hāgas Vienošanās), kā arī pieteikumu juridiskā pavadība
 • Pusvadītaju topogrāfiju un augu šķirņu reģistrācija pieteikumu sagatavošana un iesniegšana, kā arī pieteikumu juridiskā pavadība
 • Preču zīmju meklējumu veikšana, ieskaitot meklējumu līdzības, identiskuma un atbilstības meklējumus starp reģistrētām vai reģistrācijai pieteiktajām preču zīmēm 
 • Izgudrojumu, dizainparaugu, kā arī domēnu vārdu un kompānijas nosaukumu meklējumu veikšana
 • Tiesvedība intelektuālā īpašuma jomā: iebildumu, apelāciju un prasības pieteikumu sastādīšana un Klientu interešu pārstāvība Patentu valdes Apelācijas Padomē, Konkurences Padomē, kā arī visu instanču tiesās 
 • Preču zīmju novērošana 
 • Klientu interešu pārstāvēšana Muitas iestādēs preču zīmju pārkāpumu lietās
 • Licences līgumu, tehnoloģijas nodošanas līgumu, tiesību nodošanas līgumu sastādīšana
 • Autortiesību līgumu sastādīšana ar izdevniecībām un starp līdzautoriem 
 • Komercnoslēpumu līgumu, darba līgumu daļu saistībā ar darbinieka un darba devējā savstarpējām attiecībam sakarā ar darbinieka darba attiecību ietvaros radītiem izgudrojumiem, kā arī līgumu ar dizaineriem sastādīšana 
 • Intelektuālā īpašuma novērtēšana 
 • Intelektuālā īpašuma monitorings 
 • Vēlamā apzīmējuma analīze uz tā reģistrējamību, ieskaitot analīzi uz atbilstību reģistrējamības kriterijiem Klientu interesējošās valstīs un semantisko analīzi
 • Stratēģisks intelektuālā īpašuma portfolio menedžments, ieskaitot konsultācijas Intelektuālā īpašuma portfolio izveidošanas un vislabākās aizsardzības stratēģijas izvēles jautājumos 
 • Juridiskās konsultācijas Intelektuālā īpašuma tiesību jomā
© Intelektuālā īpašuma juridiskā firma LATISS, 2006