Mūsu komanda

Svetlana Makejeva

Kompānijas dibinātāja un vadītāja, Latvijas Republikas patentpilnvarniece izgudrojumu, preču zīmju un dizainparaugu lietās, Eiropas patentpilnvarotā, Eiropas pilnvarotā preču zīmju un dizainparaugu lietās, juriste

Izglītība:
Rīgas Tehniskā universitāte, Tehniskās aparātu būves un automatizācijas fakultāte
Baltijas Starptautiskā akadēmija, Juridiskā fakultāte
Maskavas Valsts ekonomikas, statistikas un informātikas universitāte (MESI), Tiesību un humanitārās izglītības institūts, specialitāte „Jurisprudence”
Rīgas Patentzinību un tehniskās jaunrades institūts
Eiropas Patentu organizācijas mācību programmas (Berlīne)

Svetlanai ir plaša pieredze intelektuālā īpašuma aizsardzības jomā un saskaņā ar autoritatīvu starptautisku izdevumu aptaujām viņa tiek atzīta par vienu no augsti profesionāliem un ieteicamiem speciālistiem šajā jomā Latvijā. Svetlanai ir daudzas publikācijas masu medijos, viņa ir vairākkārtēja starptautisko konferenču dalībniece un ziņotāja par aktuālām tēmām. Darbības joma – patenti, preču zīmes, dizainparaugi, līgumtiesības, klientu konsultēšana, klientu interešu pārstāvēšana Patentu valdē, Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomē, vispārējās jurisdikcijas tiesās, kompānijas vispārējā vadība.

Valodas: latviešu, krievu, angļu
Intereses: džeza vokāls, sports, ceļojumi, vēsturiskā literatūra

Irina Jemeļjanova

Latvijas Republikas patentpilnvarniece izgudrojumu un preču zīmju lietās

Izglītība:
Rīgas Stradiņa Universitāte, Eiropas Studiju fakultāte
Latvijas Universitāte, Sociālo zinātņu fakultāte

Irina ir pievienojusies kompānijas 2010 .gadā. Pirms tam strādāja par pētījumu vadītāju Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrā SKDS. Pašlaik Irinai ir plašas zināšanas un ievērojama darba pieredze intelektuālā īpašuma aizsardzība jomā. Darbības joma – preču zīmes, patenti, klientu konsultēšana, klientu interešu pārstāvēšana Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomē un vispārējās jurisdikcijas tiesās.

Valodas: latviešu, krievu, angļu, vācu
Intereses: ceļojumi, intelektuālās spēles, šahs, mūzika

Marija Makejeva

Latvijas Republikas patentpilnvarniece izgudrojumu, preču zīmju un dizainparaugu lietās, Eiropas pilnvarotā preču zīmju un dizainparaugu lietās, juriste

Izglītība:
Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte
Latvijas Kultūras akadēmija, programma „Starptautiskais mediju un kultūras menedžments”

Nostrādājot mūsu kompānijā ilgu laiku par juristu un esot pieredzējusi speciāliste intelektuālā īpašuma tiesību jomā, Marijai arī ir zināšanas zīmolrades, mārketinga, reklāmas tehnoloģiju un sociālās uzņēmējdarbības jomā, ar darba pieredzi tādās starptautiskās kompānijās kā Saatchi & Saatchi (Rīga), M&C Saatchi (Berlīne), SOLARKIOSK (Berlīne). Marija ir profesionālā konsultante kompānijas darbības juridiskos un stratēģiskos jautājumos, projektu vadības un sabiedrisko attiecību jautājumos.

Valodas: latviešu, krievu, angļu, vācu, franču
Intereses: mūzika, teātris, ceļojumi, sports

Olga Kuzmina

Patentpilnvarnieka palīgs

Izglītība:
Latvijas Kultūras koledža, pirmā līmeņa augstākā profesionālā izglītība izdevējdarbības menedžmenta jomā

Pievienojoties kompānijai 2014. gadā ar darba pieredzi par projektu vadītāju Latvijas kompānijā „Language Master International”, pašreiz Olgai ir dziļas zināšanas intelektuālā īpašuma aizsardzības jomā un viņas darbība aptver plašu darbu spektru saistībā ar pieteikumu iesniegšanu, meklējumu veikšanu, kontaktu nodrošināšanu un lietišķās sarakstes vešanu ar kompānijas klientiem, darbu ar profesionālajām datu bāzēm.

Valodas: latviešu, krievu, angļu, vācu
Intereses: mūzika , literatūra, tēlotājmāksla, pastaigas dabā

Konstantīns Makejevs

Asistents

Izglītība
Riga Graduate School of Law students, mācību programma “Law and Business”

Konstantīns pilda vispārējās asistēšanas funkcijas mūsu kompānijā.

Valodas: latviešu, krievu, angļu, vācu
Intereses: sports, ceļojumi, datortehnoloģijas

Jūlija Rudokaite

Tulkotājs

Izglītība:
Latvijas Universitāte, Ķīmijas fakultāte
Latvijas Universitāte, Teoloģijas fakultāte

Jūlijai ir daudzu gadu tulkošanas pieredze ķīmijas un biotehnoloģijas jomā, kā arī inženierspecialitātēs, ieskaitot aviācijas un jūras tematiku.

Veic patentu un patentpieteikumu tulkojumus no angļu, vācu un krievu valodas latviešu valodā.

Valodas: latviešu, krievu, angļu, vācu
Intereses: glezniecība, grāmatas, kaķi

Viktors Makejevs

Galvenais konsultants

Izglītība:
Rīgas Tehniskā universitāte, Automātisko elektrosakaru fakultāte
Mācību programmas tiesību, mārketinga un biznesa vadības jomā (Berlīne, Varšava)

Viktora darbības sfēra aptver darbu ar patentiem, klientu konsultēšanu, kompānijas darbības vispārējās stratēģijas jautājumus

Valodas: latviešu, krievu, angļu
Intereses: literatūra, mūzika, antikvāro priekšmetu kolekcionēšana

Vladimirs Romaņenko

Finanšu konsultants, grāmatvedis, nemateriālo aktīvu novērtēšanas speciālists

Izglītība: Latvijas Universitāte, Fizikas un matemātikas fakultāte

Vladimira galvenās darbības jomas ir kompānijas grāmatvedības kārtošana un finanšu analīze. Vladimirs arī nodarbojas ar nemateriālo aktīvu (intelektuālā īpašuma) novērtēšanu, esot pieredzējis speciālists šajā jomā.

Valodas: latviešu, krievu, angļu
Intereses: mūzika, fotogrāfija, datorprogrammēšana