Par mums

LATISS ir dibināts 1994. gadā. Šodien ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi intelektuālā īpašuma aizsardzības jomā, izcilu speciālistu komandu, profesionālu un rūpīgu pieeju katram klientam LATISS ir pazīstama, autoritatīva un pieprasīta kompānija. Pēc profesionālo starptautisko izdevumu (World Trademark Review, Managing Intellectual Property IP Stars) aptauju rezultātiem LATISS regulāri tiek atzīts par vienu no vadošajām Latvijas firmām mūsu jomā.

Mēs nodarbojamies ar visiem preču zīmju reģistrācijas, izgudrojumu patentēšanas, dizainparaugu reģistrācijas, licences līgumu un citu profila līgumu izstrādes aspektiem. Pārstāvam mūsu klientu intereses Latvijas Republikas Patentu valdē, Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojā un Eiropas Patentu organizācijā.

Sagatavojam un iesniedzam motivētās atbildes, iebildumus, apelācijas sūdzības, iesniegumus un prasības pieteikumus, aizstāvot mūsu klientu intereses Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomē, Latvijas Republikas civilajās un administratīvajās tiesās, Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja instancēs.

Pārstāvam mūsu klientu intereses intelektuālā īpašuma aizsardzības jautājumos Latvijas muitā.

Sadarbībā ar partneriem – dažādu valstu patentpilnvarotajiem – piedāvājam pakalpojumus saistībā ar intelektuālā īpašuma aizsardzību dažādās valstīs un reģionos.