Dizainparaugs

Dizainparaugs (vai dizains) ir izstrādājuma vai tā daļas ārējais veidols, kuru nosaka izstrādājuma formas, krāsas, ornamenta, virsmas struktūras vai materiāla un citas īpatnības vai to kombinācija. Dizainparaugiem tiek izvirzītas novitātes un individuālā rakstura prasības.

Ja Jūs ražojat kādu produkciju un esat izstrādājuši tai oriģinālu dizainu, tad, lai novērstu Jūsu izstrādājuma ārējā izskata kopēšanu no citu personu puses, to var aizsargāt, reģistrējot produkcijas ārējo izskatu kā dizainparaugu.

Dizainparauga reģistrācija sniedz Jums izņēmuma tiesības uz Jūsu dizainparaugu, kas izpaužas kā iespēja aizliegt citām personām izmantot tādu pašu dizainparaugu komercdarbībā. Jūs varēsiet komercializēt Jūsu izstrādi arī dizainparauga licencēšanas vai pārdošanas ceļā.

Dizainparauga reģistrācijai ir teritoriāls raksturs, kas nozīmē, ka dizainparaugs tiek aizsargāts tajā teritorijā, kurā tas ir reģistrēts. Tā var būt atsevišķa valsts, dažādu valstu virkne pēc Jūsu izvēles vai reģions.