Dizainparaugi

Mēs piedāvājam:

 • Pilnu pakalpojumu paketi saistībā ar sekojošu dizainparaugu kategoriju pieteikumu iesniegšanu un reģistrāciju:
  • Latvijas dizainparaugi (pēc Latvijas nacionālās procedūras)
  • Eiropas Kopienas dizainparaugi (pēc vienotās Eiropas procedūras)
  • dažādu valstu dizainparaugi (pēc starptautiskās procedūras vai pēc šo valstu nacionālajām procedūrām, iesaistot mūsu partnerus šajās valstīs)
 • Jūsu dizainparauga optimālās aizsardzības stratēģijas izstrādi un rekomendāciju sniegšanu attiecībā uz piemērotākām reģistrācijas procedūrām
 • Meklējumu veikšanu reģistrēto un reģistrācijai pieteikto dizainparaugu vidū, lai izvairītos no potenciālām konfliktsituācijām ar agrāku tiesību īpašniekiem
 • Licences līgumu un tiesību nodošanas līgumu izstrādi
 • Pieteikumu iesniegšanu izmaiņu izdarīšanu dizainparaugu reģistros
 • Dizainparaugu reģistrācijas atteikumu pārvarēšanu
 • Jūsu interešu pārstāvēšanu tiesu procesos, it īpaši lietās par tiesību uz Jūsu dizainparaugu aizsardzību un/vai par Jūsu dizainparauga nelikumīgas izmantošanas pārtraukšanu no citu personu puses
 • Konsultācijas jebkuros dizainparaugu aizsardzības aspektos