Citi juridiskie pakalpojumi

Mēs piedāvājam arī plašu citu juridisko pakalpojumu klāstu intelektuālā īpašuma jomā, proti:

 • Sadarbību ar Latvijas muitu ar mērķi novērst kontrafakta preču ievešanu
 • Izgudrojumu, preču zīmju, dizainparaugu, licences līgumu novērtēšanu
 • Pakalpojumus saistībā ar domēna vārdu reģistrāciju un lietošanas tiesību pagarināšanu
 • Meklējumus un pētījumus, analītiskos darbus
 • Pārstāvēšanu tiesās saistībā ar visiem intelektuālā īpašuma aizsardzības jautājumiem
 • Konsultāciju pakalpojumus, to skaitā:
  • autortiesību jomā
  • intelektuālā īpašuma objektu licencēšanas jomā
  • aizsardzības pret negodprātīgu konkurenci jomā