• Patentpilnvarnieki
    un juristi
    intelektuālā īpašuma jomā

    kopš 1994. gada

LATISS ir intelektuālā īpašuma aizsardzības juridiskā firma. Mēs nodarbojamies ar visiem preču zīmju reģistrācijas, izgudrojumu patentēšanas, dizainparaugu reģistrācijas aspektiem.

Mūsu pakalpojumi aptver pieteikumu iesniegšanu un mūsu klientu intelektuālā īpašuma objektu lietu vešanu Latvijas Republikas Patentu valdē, Eiropas Patentu organizācijā un Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojā.

Pārstāvam mūsu klientu intereses Rūpnieciskā īpašuma apelācijas padomē, Latvijas Republikas civilajās un administratīvajās tiesās, kā arī Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja instancēs.

Sniedzam arī citus juridiskus pakalpojums intelektuālā īpašuma aizsardzības jomā un veicam plašu konsultāciju darbību.

Mūsu komanda – Latvijas patentpilnvarnieki izgudrojumu, preču zīmju un dizainparaugu lietās, Eiropas patentpilnvarotie un Eiropas pilnvarotie preču zīmju un dizainparaugu lietās, juristi, inženieri.


„Tāpat kā viņu pārliecinošā lietvedība, viņu tiesu prakse tiek vērtēta kā viena no labākajām valstī. Pieredze visos līmeņos – no Patentu valdes Apelācijas padomes līdz Augstākajai tiesai – atšķir viņus no konkurentiem. Viņu juristi ir pelnījuši skaļus aplausus par viņu neizmērojami atbildīgu attieksmi pret klientiem, neatkarīgi no uzticamo uzdevumu veida.”

“World Trademark Review 1000 – The World’s Leading Trademark Professionals 2015”